حیطه کاری

سابقه در حیطه

لیست سابقه در حیطه
# تاریخ تاسیس تاریخ شروع فعالیت میزان ساعت نام دستگاه عنوان دوره آموزشی برگذار شده تعداد اجرا شماره قرار داد تاریخ قرار داد
لیست حیطه
# شماره بخش نامه مورخ نوع نامه نام استان گروه آموزشی حیطه سوابق در حیطه آموزشی

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات

# ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات بررسی متقاضی بررسی استان ملاحظات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

الف: مشخصات

ب: مشخصات مدیر عامل

پ:ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ

# نوع سابقه محل فعالیت از تاریخ تا تاریخ به مدت شرح مختصر فعالیت

ت: مشخصات اعضای هیئت مدیره

# نام و نام خانوادگی سمت مدرک و رشته تحصیلی

ث: مدرسان(کادر آموزشی) موسسه آموزشی به ترتیب حیطه آموزشی مورد تقاضا

ج: سوابق آموزشی مدرس موسسه متقاضی

لیست سوابق کادر آموزشی
# عنوان دوره مدت دوره تعداد شرکت کنندگان تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره
لیست کادر آموزشی
# نام و نام خانوادگی موضوع تدریس رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سابقه تدریس نوع همکاری سابقه

چ: کادر غیر آموزشی

# نام و نام خانوادگی پست سازمانی نوع همکاری آخرین مدرک تحصیلی لیست دوره ها

ح: فهرست دوره های آموزشی طی شده توسط مدیر و کارکنان موسسه متقاضی در ارتباط با وضایف مربوطه

# عنوان دوره آموزشی طی شده میزان ساعت

د: فضا و امکانات آموزشی و غیر آموزشی

فهرست وسایل و تجهیزات آموزشی و غیر آموزشی
# نوع وسیله تعداد

كليه حقوق اين پايگاه اطلاع رساني متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر مي باشد و حق نشر هرگونه مطلب با ذكر منبع بلا مانع است

Copyright © 2019 Sazmane Barnameh Va Boodjeh Ostan Boushehr. All rights reserved.